Het is een gebouw dat alle Jettenaren kennen, zonder het echt te weten. Het is gelegen aan de Léon Theodorstraat, langs het traject van tram 19en tegenover het Garcetpark en huisvestte tot december 2016 een Nederlandstalig dienstencentrum genaamd Parkresidentie.

De residentie verhuisde echter naar een nieuw gebouw op de Odon Warlandlaan, waarna een gloednieuw multifunctioneel project er het licht zag: Viva Jette. Dat centrum is het resultaat van de samenwerking tussen de Jetse Haard, het OCMW en de gemeente.

Dit project brengt verschillende activiteiten samen op eenzelfde plek. De Jetse Haard kocht het gebouw aan, gedeeltelijk gesubsidieerd door het Brussels Gewest in het kader van het programma Alliantie Wonen.

Woningen, een Viva-infopunt en een activiteitencentrum voor senioren: Centrum Viva.

Op de verdiepingen bevinden zich 32 studio’s die door de Jetse Haard beheerd worden in het kader van een gemeenschappelijk huisvestingsproject. De bewoners kunnen gebruik maken van een gezamenlijke ruimte en deelnemen aan groepsactiviteiten, om de banden tussen de medebewoners te versterken.
Op die manier wordt het kwalitatieve aanbod van sociale woningen in Jette uitgebreid.
Om ervoor te zorgen dat senioren makkelijker toegang krijgen tot informatie, wordt er in Centrum Viva een infopunt gecreëerd. Alle Jetse senioren kunnen er terecht, net als hun naasten. Er zal dagelijks een permanentie zijn met informatie over alles wat het leven van senioren aanbelangt.

Op de gelijkvloerse verdieping zal het OCMW het Centrum Viva inrichten, dat bestemd is voor alle Jetse senioren.
Centrum Viva heeft als doel senioren toe te laten om zo lang mogelijk een kwaliteitsvol en onafhankelijk leven te leiden in hun eigen woning, door hun eenzaamheid te doorbreken. Het wil hun de mogelijkheid bieden om de ondersteunende dienst van Info Viva in te schakelen en contacten te leggen aan de hand van gezellige activiteiten die samen met hen georganiseerd worden. Dit tweetalige centrum zal vrij toegankelijk zijn voor alle 60-plussers.

Alle activiteiten die in het gebouw worden opgezet, zullen nauw met elkaar verbonden zijn, met als doel een globale en levendige dynamiek tot stand te brengen en partnerschappen aan te gaan met andere Jetse actoren die interesse hebben in het project.

  • Centrum Viva is een plaats voor senioren waar respect voor elkaar en voor anderen essentieel zijn. Meer bepaald respect voor mensen (bijvoorbeeld door een gematigd gsm-gebruik) en ideeën, gezelligheid, vrolijkheid, positiviteit, het niet discrimineren, het ondersteunen van kwetsbaren: het zijn allemaal waarden die we in ons centrum hanteren.
  • Iedere oudere beslist zelf wanneer en hoe lang hij/zij er aanwezig is. Sommige senioren brengen overdag een kort bezoekje, anderen blijven de hele voormiddag, nog anderen brengen er het grootste deel van hun dag door. Deze werkwijze is noodzakelijk en zorgt ervoor dat iedereen in alle vrijheid kan komen en terugkomen.
  • In dat opzicht en door de aanwezigheid van Info Viva zal het centrum dienst doen als toegangspoort tot de – al dan niet professionele – hulp en verzorging die ze nodig hebben. Info Viva doet immers aan preventie, signalering en doorverwijzing van senioren naar de hulp die ze nodig hebben. Het centrum zal bovendien proberen om een netwerk van vrijwilligers uit te bouwen met het oog op wederzijdse dienstverlening.
  • De senioren zullen in hun eigen taal te woord kunnen worden gestaan. Wanneer personen van verschillende afkomst elkaar in het centrum ontmoeten, zullen ze kunnen rekenen op een warm onthaal in een van beide landstalen.
  • Een medewerk(st)er of vrijwillig(st)er zal klaarstaan voor een gesprek met de deelnemers. Er wordt een opvangprocedure opgezet om inzicht te krijgen in de verwachtingen en behoeften van de nieuwkomers. De deelnemer wordt telkens uitgenodigd om actief deel te nemen aan de organisatie van de activiteiten. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat de deelnemers waar mogelijk worden geholpen zoals zij dat wensen. We sporen hen aan om zoveel mogelijk zelf te doen wat ze zelf nog kunnen, zodat ze de regie over het eigen leven in handen kunnen houden. We willen de wederzijdse hulp stimuleren door ieders mogelijkheden in de verf te zetten.
  • Er wordt een ideeënbus in het centrum geplaatst om de ideeën van de deelnemers te verzamelen. Het team zal er rekening mee houden bij de uitvoering van het programma van die maand. Iedereen beslist mee over de activiteiten die elke maand op het programma staan.
  • Het centrum wordt op een warme en familiale manier ingericht. Er zijn boeken, spelmateriaal en animatie beschikbaar. Er zal een infopunt worden ingericht voor de deelnemers.
  • In dit centrum zullen de medewerkers en vrijwilligers erop toezien dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten en dat iedereen in de groep wordt opgenomen.
  • En natuurlijk zijn er de vrijwillig(st)ers die iedereen hun kostbare hulp bieden tijdens de activiteiten en de uitstapjes.

Groepsleidsters

Gracia FETI gfeti@jette.brussels

Aicha ALI aali@jette.brussels

Coordinator

Ericca TCHOKOMI etchokomipawa@jette.brussels