Infopunt

Info Punt

Bent u op zoek naar een plek waar u alle informatie vindt over senioren?

Zoekt u informatie over hulp aan huis (boodschappen, huishouden, wandelingen, …), over rusthuizen in de buurt, een vervoersdienst, of een oplossing voor kleine klusjes in huis?

Dan bent u welkom bij Viva Jette, waar u in een professionele en gezellige sfeer wordt geholpen.

 

Doelstelling

Het doel van het Infopunt voor senioren is ouderen, mantelzorgers (familie, buren, …) en professionals te helpen en te informeren door te luisteren naar hun noden.

We maken er een erezaak van om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, en achteraf na te gaan of de geboden oplossing afdoende was.

U wordt geholpen door twee ervaren maatschappelijk werkers en een netwerk van partners die een antwoord geven op uiteenlopende vragen.

 

Missie

  • U informeren over uw rechten;
  • Raad geven over verschillende domeinen zoals gezondheid, huisvesting, ontspanning, vervoer, …;
  • U doorverwijzen naar een rusthuis of een tijdelijke opvang;
  • Helpen bij uw administratieve verrichtingen.

Het infopunt voor senioren biedt u zowel een algemene als een gepersonaliseerde oplossing.

 

Waar en wanneer?

Léon Theodorstraat 197 te 1090 Jette

Op afspraak van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.

Wie ?

Charlotte Muuls : 0471/833.053.

Email : infoviva@jette.irisnet.be

Viva Jette is een dienst van het OCMW van Jette