Cpas

Het OCMW van Jette: het OCMW nam het initiatief voor het project en is de beheerder van het centrum en de werkgever van het personeel. Het bepaalt de globale richtsnoeren van het project via een strategisch plan.

2017_logo_lojega_negatif_couleurs

LOJEGA, eigenaar van het gebouw en bevoorrechte projectpartner, met name dankzij de banden die met de collectieve woningen op de verdiepingen zijn gecreëerd

Jette

De gemeente Jette, die het mogelijk heeft gemaakt om het project uit te breiden

COCOM

De GGC, die een groot deel van de werkingskosten van het project subsidieert

Info Viva, waarmee we de ruimte delen. Twee maatschappelijk werkers zijn aanwezig op maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Zij beantwoorden alle vragen waarmee ouderen geconfronteerd worden.

Contact: Amalia Robles (tel.: 0471 890 883) en Alizée Debruyne (tel.: 0471 833 053).

Le Rayon Bio, waar we de ingrediënten voor al onze bereidingen halen

bibliojette

De gemeentelijke bibliotheek die opleidingen geeft en waarmee we boeken uitwisselen

Labolobo vzw waarmee we intergenerationele activiteiten organiseren

Gymsana vzw dat turnlessen komt geven

Zaharra vzw waarmee we samen de herinneringsdozen hebben gemaakt

Cogeneris bvba dat geholpen heeft bij de lancering van het project

Het Buurtpensioen van Kenniscentrum WWZ, onze partners voor het Burenhulpnetwerk Viva!